Een zelfstandig ondernemer kan geen aanspraak maken op uitkeringen bij ziekte of arbeidsongeschiktheid. Daardoor komt u bij ziekte al snel zonder inkomen te zitten. Daarvoor sluiten veel ondernemers zogenaamde arbeidsongeschiktheidsverzekeringen voor ondernemers af, ook wel AOV genaamd. De praktijk leert echter dat deze verzekeringen vaak niet optimaal aansluiten aan uw individuele situatie. Wij kunnen u voorafgaand aan het sluiten van een verzekering onafhankelijk adviseren over de aard en inhoud van de polisvoorwaarden zodat u, mocht u een beroep moeten doen op deze verzekering, de optimale uitgangspositie heeft.

We zien veelvuldig dat er na arbeidsongeschiktheid discussie ontstaat met de arbeidsongeschiktheidsverzekeraar. Veel voorkomende conflicten zijn:

  • verwijten van verzwijging: de verzekeraar vindt dat u voorafgaand aan het sluiten van de polis niet alles heeft verteld;
  • de graad van arbeidsongeschiktheid (u moet vaak minimaal voor een bepaald percentage arbeidsongeschikt zijn om een uitkering te krijgen. Ook is bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid de uitkering vaak beduidend lager dan verwacht);
  • de discussie of uw ziekte valt onder de definitie van ziekte volgens de polisvoorwaarden.

U moet uw verzekeraar tijdig laten weten dat u het niet eens bent met een beslissing, bijvoorbeeld omdat u de uitkering te laag vindt. Neem daarom direct contact met ons op als u van mening bent dat uw AOV-verzekeraar ten onrechte niet of te weinig uitkeert.

Scroll naar top