VAAN logo Rob Bruls is als specialist Arbeidsrecht lid van de Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Nederland

Het arbeidsrecht is een dynamisch rechtsgebied dat voor ons kantoor een van de speerpunten van onze specialisaties is. Het arbeidsrecht speelt een rol vanaf het moment dat u overweegt een personeelslid aan te nemen tot geruime tijd na de beëindiging van de arbeidsovereenkomst.  Tijdens het dienstverband kunnen vragen ontstaan of onduidelijkheden zijn over de uitleg van de arbeidsovereenkomst. Het kan gaan over toepasselijkheid van een collectieve arbeidsovereenkomst (CAO), loon(door)betaling, verlof, ziekte, zwangerschap, functioneren en arbeidsduurverkorting. Het arbeidsrecht is veelomvattend: van arbeidstijden tot arbeidsomstandigheden en van medezeggenschap (ondernemingsraad) tot cameratoezicht en privacy op het werk. Fouten maken komt een werkgever daarbij onverkort duur te staan. Wij beschikken over de kennis en ervaring om u door het mijnenveld van het arbeidsrecht heen te loodsen en daardoor kosten te vermijden of beperken.

Advies

Het arbeidsrecht is enorm complex, voor zowel de kleine als grote ondernemer. Wij zijn voor ondernemers in Limburg en daarbuiten adviespartner waar het gaat om arbeidsovereenkomsten, bedrijfsregelingen, media-protocollen en allerlei andere, vaak branchespecifieke, regelingen. Vaak is het een medewerker van de afdeling HR die signaleert dat er iets moet gebeuren en in de praktijk werken we dan ook vaak nauw samen met uw HR-afdeling. Maar dat neemt niet weg dat ook de kleinere ondernemer gebaat is bij goede, begrijpelijke, en vooral praktische oplossingen die het risico op onnodige kosten zo veel mogelijk beperken.

Voor nieuwe cliënten bieden we op het gebied van arbeidsrecht altijd de mogelijkheid aan om hun bestaande arbeidsregelingen te laten toetsen. Een dergelijke screening is maatwerk maar begint altijd met een gratis en vrijblijvend gesprek.

Ziekte en disfunctioneren

Helaas is het niet te voorkomen dat een medewerker soms ziek wordt. Als er echter sprake is van langdurige ziekte of er is sprake van disfunctioneren op de werkvloer, dan wordt een werknemer een aanzienlijk financieel risico. Wij adviseren u over uw rechten en uw plichten, maar ook over de rechten en plichten van uw medewerker.

Onze ervaring is dat in vrijwel alle gevallen waarin een werkgever ons advies vraagt, het personeelsdossier ontbreekt of onvolledig is. Met de actuele wijzigingen in het arbeidsrecht wordt een goed personeelsdossier echter steeds belangrijker om uw rechten te beschermen. We adviseren u dan ook in het opstellen en herstellen van uw dossiers. Indien nodig in geval van een zieke werknemer schakelen we voor u een bedrijfsarts in die u verder ondersteunt in het opbouwen van een goed dossier. Aan de hand van het dossier voeren wij voor u de benodigde procedures zodat u afscheid kunt nemen van werknemers die niet langer passen binnen uw organisatie.

Bij ziekte (m.n. burnout/boreout) en daarmee samenhangend disfunctioneren, met name in grotere organisaties, hebben we vaak goede resultaten bereikt door middel van mediation. In een dergelijk gesprek kunnen ambities en frustraties gelijkelijk besproken worden waardoor een goede oplossing kan worden bereikt: soms met behoud van de arbeidsrelatie, soms met als gevolg dat beide partijen inzien dat de wegen zich beter kunnen scheiden.

Bij zeer ernstig disfunctioneren kan het noodzakelijk zijn om een ontslag op staande voet te verlenen: vaak worden we dan logischerwijze pas ingeschakeld als het ontslag al is aangezegd. We beschouwen een ontslag op staande voet altijd als een spoedzaak en kunnen u op zeer korte termijn, vaak binnen 24 uur, een eerste handvat geven over wat er gedaan moet worden om het juridische kader te sluiten en het ontslag te laten standhouden.

 

Scroll naar top