Juridische zaken staan voor een onderneming zelden op zichzelf: ze zijn verweven met uw onderneming.

Geregeld komen we dan ook tegen dat ondernemers, bijvoorbeeld bij het opzetten van een nieuwe onderneming of bedrijfstak, tegen talrijke grotere en kleinere juridische aspecten aanlopen: samenwerkingsovereenkomsten, inkoop, verkoop, huur, lease van bedrijfsmaterialen, outsourcing, e-fulfillment en noem maar op. Maar ook komen we tijdens onze werkzaamheden, bijvoorbeeld bij het opstellen van contracten, tegen dat heel praktische zaken onvoldoende uitgekristalliseerd zijn: daar wijzen we u dan uiteraard op.

Om u bij startups en nieuwe uitdagingen adequaat te adviseren bieden we dan ook een bredere vorm van bedrijfsadvisering: we bespreken met u uw plannen, brengen als buitenstaander in beeld welke zaken geregeld moeten worden en bieden praktische oplossingen en nieuwe inzichten. Daarbij gaan we verder dan het juridische, terwijl we dit uiteraard nooit uit het oog verliezen.

Door onze innovatieve en ongedwongen aanpak, gekoppeld met juridische excellentie, krijgt uw onderneming de voorsprong die het verschil kan maken.

Scroll naar top