Bouwrecht

Bouwrecht, met bijzondere aandacht voor bouwkundige gebreken in de duurzame bouwsector, is in de afgelopen jaren een bijzonder aandachtsgebied voor ons kantoor geworden. In steeds meer zakelijke nieuwbouw, maar ook bij renovaties, worden innoverende, groene technieken gebruikt. Deze hebben vele voordelen, maar brengen ook nieuwe nadelen en risico’s met zich mee. Wij beoordelen, eventueel samen met deskundigen uit ons uitgebreide netwerk, de opgeleverde bouw en staan u met raad en advies ter zijde. We staan evenwel ook aannemers en bouwondernemers bij die geconfronteerd worden met schadeclaims tijdens of na de bouwfase. In onze advisering beogen we daarbij de balans tussen pragmatische oplossingen en juridische fijnslijperij te optimaliseren.

Huurrecht

Zakelijk huurrecht raakt een breed deel van de maatschappij: van het verhuren van woningen tot tijdelijke flexplek-contracten: wij adviseren u op het gebied van woonruimte, kantoorruimte, winkels en bedrijfsruimte. Vraagt u zich als verhuurder of huurder van zakelijke ruimte af welke rechten u heeft in uw specifieke situatie? Wij weten het antwoord.

Koop en verkoop

Bij de koop of verkoop van een pand kunt u geconfronteerd worden met juridische vragen. Wat doet u als de verkoper de woning niet op tijd levert of als de (op)levering van het huis niet correct is. Ook als verkoper van een woning of pand kunt u geconfronteerd worden met een koper die de gemaakte afspraken niet nakomt. Misschien heeft de ingeschakelde makelaar of notaris wel een steek laten vallen en wilt u advies over uw juridische positie. Wij helpen u graag.

 

Scroll naar top