Aansprakelijkheid in het recht is een heel breed begrip. Doorgaans krijgt u er als ondernemer of particulier mee te maken als u door toedoen of nalaten van een andere partij schade leidt en deze door u geleden schade hersteld of vergoed wil krijgen. Uiteraard komt het ook voor dat u door een andere partij aansprakelijk gesteld kan worden.

Aansprakelijkheid en een verplichting om schade te vergoeden of herstellen kan voortkomen uit een overeenkomst of uit de wet. Voorbeelden van aansprakelijkheid uit overeenkomst zijn gebrekkige, uitblijvende of te late levering van goederen of diensten. Maar ook zonder overeenkomst kan aansprakelijkheid ontstaan. Zo bent u als werkgever vaak aansprakelijk voor schade die door werknemers tijdens uitvoering van het werk wordt veroorzaakt. Ook voor particulieren kan buiten overeenkomsten aansprakelijkheid ontstaan, bijvoorbeeld door een onrechtmatige daad.

Aansprakelijkheid- en schadevergoeding worden beheerst door een complexe brei van wetten, regels en rechtspraak. Heeft u schade geleden en wilt u deze vergoed krijgen, of wordt u door een ander aansprakelijk gesteld, neem dan direct contact met ons op: we zullen u dan in een persoonlijk gesprek direct nader informeren over uw rechtspositie.

Scroll naar top