Procedures bij gerechtelijke instanties

Als een geschil niet in onderling overleg is op te lossen of als snel juridische maatregelen moeten worden genomen dan is de gang naar de rechtbank de meest logische stap. Wij begeleiden u in procedures bij de kantonrechter, de rechtbank en bij het gerechtshof. Samen met u bekijken we wat de beste route is: een dagvaardings- of verzoekschriftprocedure, het leggen van beslag of het treffen van andere voorlopige voorzieningen; het behoort allemaal tot de mogelijkheden.

Voorafgaand aan een procedure, maar ook gaandeweg, adviseren we u tijdig over te nemen stappen en wat u kunt verwachten in de komende procedure. Absolute eerlijkheid, gepaard met een verantwoordelijke houding ten opzichte van de door u te maken kosten, kenmerken daarbij onze aanpak. Onze cliënten zeggen daarover onder andere:

Laat ik beginnen met jullie heel hartelijk te bedanken, voor jullie inzet & vooral doortastendheid!

Optreden als arbiter

Als partijen daar samen mee instemmen dan treden wij, in plaats van als procesvertegenwoordiger, als arbiter in het geschil: Dit betekent dat wij beide partijen aanhoren, kritische vragen stellen en dan, met respect voor beide partijen, tot een bindende uitspraak komen. Daarmee bespaart u de gang naar de rechter en doorgaans ook een hoop tijd. Snel duidelijkheid, pragmatische oplossingen en kostenbesparing zijn allemaal argumenten om samen voor arbitrage door Advocatenkantoor Exaten te kiezen. Vaak combineren we een arbitrageproces met een of meerdere mediationgesprekken zodat er zo veel mogelijk (deel)afspraken tot stand komen vanuit de partijen zelf. Onze geruime ervaring in het juridische speelveld maakt ons de geschikte partner om uw geschil goed en snel op te lossen.

Procedures bij arbitragecommissies

Als u in de overeenkomst met de wederpartij al bindend een arbitragecommissie, zoals bijvoorbeeld de Raad van Arbitrage voor de bouw of het het Nederlands Arbitrage Instituut, heeft aangewezen als bevoegde partij bij geschillen, dan begeleiden wij u op vakkundige wijze door deze arbitrageprocedure heen. Dergelijke arbitrageprocedures zijn vaak zeer formeel en kostbaar. Daarom is het vaak moeilijk om uw visie op het geschil op de juiste manier te presenteren: wij vertalen uw feitelijke verhaal, onderbouwd met relevante juridische informatie, naar processtukken die aansluiten bij wat de arbitragecommissie wenst te ontvangen.

Scroll naar top