VAAN logo Rob Bruls is als specialist Arbeidsrecht lid van de Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Nederland

Als voor uw onderneming een reorganisatie of sluiting van een bedrijfsonderdeel of vestiging een organisatorische realiteit wordt dan heeft u behoefte aan een vertrouwde partner die samen met u de juridische aspecten van deze reorganisatie optimaal vormgeeft. Wij hebben door onze zeer ruime ervaring in reorganisaties. Daarbij maakt het in beginsel niet uit of het om 5 of 100 FTE gaat, we begeleiden iedere reorganisatie met dezelfde zorg en aandacht.

Organisatieadvies

Om een optimaal resultaat te behalen is het altijd het beste als u ons in een vroeg stadium betrekt bij uw plannen: we zijn een volwaardig overlegpartner en zullen samen met u en uw financiële adviseur of accountant samen uw situatie in kaart brengen en u adviseren over de noodzakelijke voorbereidende stappen. Daarbij kijken we verder dan de droge juridische feiten: we adviseren u ook over de persoonlijke aspecten van een reorganisatie en op welke wijze u aan een eventueel sociaal plan invulling kunt geven. Op basis van vertrouwelijk advies kan een reorganisatie optimaal gepland en met de juiste timing moeten worden uitgerold om ongewenste neveneffecten, zoals ziekmelding en onrust op de werkvloer zo veel mogelijk te voorkomen. Om die reden maken we in een vroeg stadium altijd duidelijke communicatieafspraken met u om voortijdig bekend worden van de reorganisatie te vermijden.

Ontslagaanvragen/vaststellingsovereenkomsten

Op basis van de door u of uw HR-afdeling aangeleverde personeelsdossiers bereiden wij de ontslagaanvragen voor. Uiteraard wordt u daarbij tijdig geïnformeerd als we bijzonderheden signaleren die eerder nog niet onderkend zijn. Ook beoordelen we de onderbouwende stukken en optimaliseren deze, vaak in overleg met uw accountant of financiële afdeling. Deze fase kenmerkt zich door geregelde contactmomenten: onze slagkracht als klein kantoor komt daarbij optimaal tot zijn recht want u krijgt altijd een specialist die met uw zaak bekend is aan de lijn.

Als het moment van de daadwerkelijke reorganisatie is aangebroken dan kunnen wij, naar behoefte, zorgzaken van u over nemen. Desgewenst informeren we, samen met u, het personeel in individuele of groepsgesprekken. Ook correspondentie met (adviseurs van) medewerkers nemen wij over. Als gelijktijdig met de ontslagaanvragen vaststellingsovereenkomsten worden aangeboden dan zorgen we ervoor dat deze met de juiste toelichting worden aangeleverd bij de betrokken medewerkers.

Gedurende de gehele procedure informeren we u steeds tijdig en op begrijpelijke wijze. Bij het ontvangen van de ontslagvergunningen begeleiden we u met duidelijk advies door de opzegfase van de reorganisatie. Zo ontvangt u altijd een duidelijk overzicht van opzegtermijnen en eventuele bijzonderheden. Uiteraard kunnen we ook de opzeggingsbrieven voor u opstellen en verzenden.

Na de reorganisatie
Het is nooit te voorkomen dat medewerkers, na een reorganisatie, gebruik maken van hun wettelijke mogelijkheden om zich tegen hun ontslag te verzetten. Ook als dat gebeurt staan we u met raad en daad terzijde. Afhankelijk van de situatie voeren we voor u de benodigde (rechterlijke) procedures of onderzoeken we of een zaak eenvoudig en discreet met een regeling tot een goed einde kan worden gebracht. Uw bedrijfsbelangen staan daarbij steeds voorop.

Wilt u meer weten over wat wij bij reorganisaties voor u kunnen betekenen, bel dan direct en vraag naar Rob Bruls: 0475-453957 of stuur een email.

Scroll naar top