Klik hier voor onze brochure “Einde van uw relatie; Wat kunnen wij voor u betekenen?”

Of u nu bent getrouwd, een geregistreerd partnerschap heeft of samenwoont met of zonder samenlevingsovereenkomst, bij het einde van een relatie moet er zowel praktisch als juridisch heel veel geregeld worden. Als U ondernemer bent, kan een echtscheiding bovendien gevolgen hebben voor de wijze waarop u uw zaak verder drijft.

Onze visie

We erkennen dat een echtscheiding een emotioneel proces is. Wij zien het echter als onze rol om u als cliënt zakelijk te adviseren en begeleiden door dit traject. Het goed regelen van de zakelijke afwikkeling is immers de basis voor uw verdere leven. Vanuit de feitelijke en relationele situatie zoals die is, kijken we met zakelijk en menselijk oog naar financiële aspecten, persoonlijke wensen en ondernemersbelangen. Daarbij streven we naar oplossingen die realistisch, toekomstbestendig en duurzaam zijn.

Onze werkwijze passen we aan aan uw omstandigheden:

Echtscheiding op gezamenlijk verzoek

Zowel uit kostenoogpunt als ook ter optimalisatie van de uiteindelijke afspraken is een echtscheiding op gezamenlijk verzoek te adviseren. Dit betekent dat u als echtgenoten samen naar één advocaat komt. Het wordt niet voor niets gezegd dat scheiden iets is dat je samen doet: dialoog en realisme leiden het snelste en goedkoopste naar een zakelijk verantwoord einde van de relatie. Door onze expertise op het vlak van mediation is er bij een echtscheiding op gezamenlijk verzoek geen noodzaak om een losse mediator en advocaat in te schakelen: de gesprekken vloeien op een natuurlijke manier tussen de juridische componenten en de mediationaspecten waarin u ruimte krijgt voor het begeleid uitonderhandelen van de invulling van uw persoonlijke afspraken.

Echtscheiding met een partij-advocaat

Als het niet mogelijk of wenselijk is om samen met uw partner de echtscheiding te regelen, dan treden we voor u als partij-advocaat op. Dit betekent dat we enkel focussen op uw belang en dat we namens u onderhandelen met de advocaat van uw partner om uw belangen veilig te stellen. Daarbij adviseren we u pragmatisch en realistisch over uw kansen en mogelijkheden. Hoewel soms een jarenlange procedure niet te vermijden is, erkennen we dat u doorgaans meer belang heeft bij helderheid en duidelijkheid. Als het aan ons ligt, dan maken we van een echtscheiding geen vechtscheiding, maar als de andere partij dat toch doet, dan vechten we voor u.

Echtscheidingsmediation

Tijdens, maar soms ook na, de primaire echtscheidingsprocedure kan het nodig zijn dat bepaalde zaken onderling worden besproken, ook al heeft u een partij-advocaat. Als mediator kijken we objectief naar het belang van hetgeen geregeld dient te worden en begeleiden we u (en uw advocaten) in een of meerdere gesprekken naar een optimale oplossing.

In alle gevallen hebben we oog voor zaken als tijdelijke en definitieve woonrechten, de belangen van uw kinderen, uw pensioenrechten, alimentatierechten en plichten. Bij ondernemers besteden we bovendien geruime aandacht aan de verdeling van het bedrijf, de waardering van ingebrachte arbeid en middelen en de voortzetting van de onderneming.

Scroll naar top