Maatwerk in juridische begeleiding en advisering.

Onze visie op juridische dienstverlening en advocatuur is dat wij ons werk alleen goed kunnen doen op basis van vertrouwen: u vertrouwt ons en wij vertrouwen u, alleen op deze wijze bereiken we voor u het beste resultaat. Voor ons is dat altijd al een vanzelfsprekendheid geweest. Maar juist in een tijd dat de (gemankeerde) integriteit van advocaten met enige regelmaat in het nieuws komt vinden we het steeds belangrijker om deze kernwaarde expliciet naar voren te brengen: blijkbaar is het namelijk niet meer vanzelfsprekend om op basis van vertrouwen te werken.

Voor ons uit zich het trusted advisorship in het feit dat we geïnteresseerd zijn in meer dan de droge juridische kaders: we willen graag weten welke randvoorwaarden voor u als ondernemer of particulier essentieel zijn maar ook welke niet-juridische waarden meespelen in uw besluitvorming. Op onze beurt investeren wij ook onze tijd om u als cliënt beter te leren kennen, zijn we te allen tijde eerlijk over de gang van zaken, bieden we een zeer transparante wijze van declareren waarbij alle kosten en uren aan u op een leesbare manier verantwoord worden.

Ons kantoor is optimaal ingericht om deze vertrouwensband te bieden en te voeden: als u ons belt of mailt dan krijgt u steeds van een inhoudelijke behandelaar een reactie: geen uren aan de telefoon wachten om via receptionist, telefonist en secretaresse uiteindelijk te horen dat de advocaat er toch niet is. Ook is het in dit kader voor ons een bewuste keuze om niet te werken met student-stagiaires of advocaat-stagiaires: continuïteit en vertrouwelijkheid staan bij ons op de allereerste plaats.

U als cliënt staat centraal en wij streven ernaar om u op de beste wijze van dienst te zijn: op basis van vertrouwen.

Scroll naar top