Een van de rechtsgebieden waar vrijwel iedereen vroeg of laat mee te maken krijgt is het erfrecht. Door het overlijden van een familielid of bekende ontstaat een situatie waarin niet alleen emotioneel, maar ook juridisch heel veel in korte tijd op u afkomt. Daarom is het van belang dat u goed geadviseerd wordt: een onbedoelde handeling kan in deze situatie al snel tot een forse aansprakelijkheid leiden.

Dit geldt eens te meer bij nalatenschappen in de ondernemerssfeer: bij bijvoorbeeld het overlijden een vennoot in een VOF of het erven van een (oud)-ondernemer spelen zeer specifieke regels en risico’s een rol. Dan is belangrijk te beseffen dat je vaak maar één kans krijgt om een en ander in goede banen te leiden.

Door onze ruime ervaring op het gebied van erfrecht kunnen we u op de volgende wijze van dienst zijn:

Onpartijdig advies over de beste wijze van aanpak

Heeft u vragen over wat in een situatie het beste te doen? Wilt u het advies van uw notaris objectief laten toetsen? Wilt u weten wat uw rechten zijn? Tijdig advies inwinnen kan u in veel gevallen een procedure achteraf besparen. We vertalen de ambtelijke, notariële taal naar concrete actiepunten en keuzemogelijkheden zodat u echt weet wat er speelt.

Boedelbeheer/boedelafwikkeling

Bent u tot executeur benoemd of weet u als erfgenaam niet precies wat u moet doen om een nalatenschap goed af te wikkelen? Wij kunnen de afwikkeling van de nalatenschap geheel of gedeeltelijk van u overnemen en regelen de zakelijke aspecten respectvol maar effectief, uiteraard steeds in overleg met u.

Bemiddeling

Rond een overlijden lopen emoties snel hoog op: komt u er met uw mede-erfgenamen niet uit om zaken in onderling overleg te regelen? Bent u bang dat de zorgen rond de nalatenschap de persoonlijke band blijvend beschadigen? Een bemiddelingstraject heeft zowel oog voor de harde als de zachte waarden en u komt met concrete, werkbare afspraken naar buiten.

Procedures

Om uw rechten veilig te stellen kan het nodig zijn om direct doortastend te handelen. Als er geprocedeerd moet worden, bijvoorbeeld om helderheid te krijgen over erfstukken, de wijze van verdeling van vermogen of om te voorkomen dat waardevolle spullen alsnog verdwijnen, dan zullen we samen met u zorgen voor een optimalisatie van het procesdossier en uw zaak aan de bevoegde rechter voorleggen. Voor, tijdens en na een procedure blijven we u informeren over de beste opties.

Bovendien beschikken we over een ruim netwerk van financieel en notarieel specialisten om u, in aanvulling op onze eigen expertise, in alle gevallen optimaal te begeleiden.

Heeft u een vraag over erfrecht, stel deze dan direct aan ons.

 

Scroll naar top