Wat is mediation?

Mediation is een vorm van conflictbemiddeling waarbij wij optreden als onafhankelijke bemiddelaar (de mediator). Gezamenlijk met alle betrokken partijen gaan we in een of meerdere gesprekken op zoek gaat naar een oplossing voor een probleem. Deze oplossing moet voor alle partijen passend zijn.

Mediation kent een aantal voordelen:

  • Het proces verloopt sneller dan een juridische procedure
  • Mediation is goedkoper dan een juridische procedure
  • De partijen komen in samenspraak zelf tot een oplossing
  • De oplossing kan creatiever zijn: je wordt veel minder beperkt door de juridische kaders
  • Alle partijen hebben inspraak, iedereen wordt gehoord, daardoor is de uiteindelijke oplossing voor iedereen beter te accepteren

Mediation is een goede manier om allerlei geschillen aan te pakken. Wij bemiddelen in het bijzonder in zaken op het gebied van:

  • arbeidsrecht (geschillen op de werkvloer, ziekte/verzuim, spanningen tussen teamleden)
  • zakelijke conflicten (het oplossen van een geschil via mediation leidt doorgaans tot behoud van de zakelijke relatie)
  • echtscheiding

Op meditiation door ons kantoor zijn alle kwaliteitsnormen die gelden voor de advocatuur van toepassing. In aanvulling daarop zijn wij aangesloten bij de Mediatorsvereniging Zuid. Als u kiest voor mediation dan worden de afspraken die u met ons als mediator, en met elkaar als partijen, maakt opgenomen in een mediationovereenkomst. De definitieve oplossingen worden vervolgens in een vaststellingsovereenkomst vastgelegd: afhankelijk van de situatie kunnen we die overeenkomst laten bekrachtigen zodat ze de zelfde effecten als een gerechtelijk oordeel krijgt.

Arbitrage als aanvulling op mediation

In de praktijk komt het geregeld voor dat in een mediation heel veel goede afspraken worden gemaakt maar dat een definitieve oplossing net buiten bereik blijft omdat partijen op een of meerdere punten net te ver uit elkaar blijven. Dan alsnog gaan procederen zorgt vaak voor een enorme escalatie en doet bovendien geen recht aan de deeloplossingen die al bereikt zijn. In overleg met partijen kunnen wij in de mediationovereenkomst een arbitrageclausule opnemen: dit betekent dat de mediator aan het einde van het mediationtraject, rekening houdend met alles wat is besproken tot dat moment, de laatste knopen bindend doorhakt. De ervaring leert dat deze werkwijze leidt tot snelle, adequate en vooral pragmatische oplossingen.

Scroll naar top