B2b B2c

en Uw boekhouding en belastingzaken besteedt U uit aan een administratiekantoor. Als ondernemer maakt u afspraken met een handelspartner over leveringen, samenwerking of de automatisering van Uw bedrijf.

In veel gevallen worden algemene voorwaarden gebruikt als aanvulling op afspraken die partijen maken, de spreekwoordelijke “kleine letters”. Voor zowel de consument als de leverancier spelen de algemene voorwaarden een belangrijke rol in de contractuele relatie.

Als U niet tevreden bent over het geleverde product of de geleverde dienst kunnen wij U informeren over Uw rechtspositie en adviseren over de verder te nemen stappen en helpen we U graag met het oplossen van het conflict.

Ons streven is daarbij in eerste instantie te proberen in onderling overleg tot een acceptabele oplossing te komen. Mocht dat niet lukken en is de gang naar de rechter niet te vermijden, dan strijden wij voor het maximale resultaat voor U.

Scroll naar top