Ondernemingen vanaf 50 medewerkers zijn wettelijk verplicht om over een ondernemingsraad te beschikken. Maar ook op kleinere organisaties zijn wettelijke regelingen over medezeggenschap van de werknemers van toepassing. Elke organisatie moet een vorm van inspraak, bijvoorbeeld een personeelsvergadering of een personeelsvertegenwoordiging, hebben. Zodra er werknemers zijn, komt medezeggenschap dus om de hoek kijken!

De meest bekende vorm van medezeggenschap is de ondernemingsraad. Het adviesrecht en het instemmingsrecht dat een OR toekomt maakt van deze raad een belangrijke gesprekpartner voor de organisatie. Zonder goedkeuring van de OR kunnen  bepaalde belangrijke beslissingen niet worden genomen. Aan de andere kant kan een positief-kritische OR ook enorm bijdragen aan het succes van een onderneming. Onze ervaring is dat er in de praktijk door zowel OR-leden als door het directiekader soms te licht wordt gedacht over de wederzijdse belangen.

Een bedrijf kan in de problemen komen als de spelregels van medezeggenschap niet correct worden gevolgd. Zo moet een OR op tijd moet worden betrokken bij besluitvorming, over bijvoorbeeld een reorganisatie of de invoering van arbeidsvoorwaardenregelingen.Wij adviseren u vooraf duidelijk over de kaders die gelden voor de OR in uw organisatie. We staan echter ook Ondernemingsraden, als deze door de onderneming niet gehoord worden.

Wij staan ondernemingen, ondernemingsraden en medezeggenschapsraden bij met advies en juridische ondersteuning in zowel markt- als overheidssectoren. Waar nodig voeren wij voor u de benodigde procedures, bijvoorbeeld bij de Ondernemingskamer of de kantonrechter.

Scroll naar top